ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

PIT-y

PIT-y

W związku z licznymi telefonami do Biura ZG KZEiR SW – po uzyskaniu informacji z Biura Emerytalnego SW – zawiadamiamy, że rozliczenie podatkowe za 2018 r jest sukcesywnie rozsyłane do wszystkich emerytów SW.

inf/Biuro ZG