ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Prezydium Zarządu Głównego

Prezydium Zarządu Głównego

W dniach 28 – 29 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, którego zakres obejmował zagadnienia, dotyczące bieżącej pracy Związku.
Przewodniczący Kół Terenowych otrzymają pismo, zawierające szczegółowe informacje i wytyczne do realizacji, z którymi winni zapoznać zarządy i w miarę możliwości członków Związku na zebraniach ogólnych. Taki przepływ informacji umożliwi orientację naszych członków o zakresie prac Prezydium i Zarządu Głównego.

Podpisał:
Przewodniczący ZG