ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Spotkanie w COSSW

Spotkanie w COSSW

W dniu 1 lutego 2019 r. na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, odbyło się spotkanie byłych Komendantów COSSW: płk Danuty Kalaman, płk Adama Kaczmarka, płk Jana Hernika i płk Krzysztofa Jędrzejaka z aktualnym kierownictwem COSSW i Zarządem Koła Terenowego KZEiR SW oraz zaproszonymi gośćmi.
Tradycyjne noworoczne spotkanie emerytów i rencistów SW z kierownictwem COSS poprowadził przewodniczący KT kol. Krzysztof Jackowski.
Gośćmi  byli: Przewodniczący ZG KZEiRSW ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień, przedstawiciele Zarządów Kół Emerytów bratnich służb mundurowych oraz Komendanci COSSW, a także płk w st. spocz. Grzegorz Domaszewicz, inspektor Biura Emerytalnego ppłk Izabela Urynek-Matysiak. i Komendant COSSW płk Ryszard Czapracki.
Wyróżniającym się  członkom Koła wręczone zostały: Złote Odznaki „Zasłużony dla Związku, Medale XX Lecia KZEiR SW, Odznaki 25 lecia Koła Emerytów przy COSSW. Następnie uczestnicy konferencji w Opolu kol. B. Nowak i J. Kaszczyk  przekazali plakietkę i materiały z Konferencji Naukowej, której tematem był „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”. Komendanci i przedstawiciele kaliskich Służb Mundurowych zostali wyróżnieni Medalami XX Lecia KZEiR SW oraz naszą publikacją.

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie KT: www.emerycicossw.pl.tl
Tekst i foto: K. Jackowski