ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Rady Osiedlowe w Łodzi

Rady Osiedlowe w Łodzi

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału w pracach Rad Osiedlowych na terenie m. Łodzi. Osoby zainteresowane winny w terminie do 17.02.2019 r. zgłaszać swoje kandydatury pod nr. tel. 784-624-744 lub e-mailem: rskowronski@poczta.onet.pl podając imię i nazwisko, nr telefonu i wskazanie, do której Rady Osiedla będą kandydować.

info/Biuro ZG