ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

Z okazji Święta Służby Więziennej w imieniu Zarządu Głównego i własnym składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom oraz emerytom i rencistom naszej Służby.
8 lutego to szczególny dzień dla wszystkich więzienników – święto stanowiące symbol zaszczytnej, ofiarnej i trudnej pracy dla dobra Rzeczpospolitej i jej społeczeństwa. Także dla tych, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę, a będących nadal integralną częścią tej grupy zawodowej.

Przewodniczący ZG KZEiR SW
ppłk w st spocz. Janusz Kwiecień