ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego

Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 11. stycznia 2023 roku odbyło się on-line posiedzenie Zarządu Głównego. Przyjęte na posiedzeniu uchwały są dostępne na stronie Związku (do pobrania/uchwały). Jednocześnie zostaną one przesłane pocztą do wszystkich Przewodniczących Kół Terenowych wraz ze szczegółowymi informacjami ze spotkania.