ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego

Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniach 7 – 8 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Kapituły d/s Wyróżnień, na którym omówiono: Bilans za rok 2018 oraz bieżące problemy i zadania, stojące przed Związkiem. Podjęte zostały w tym zakresie uchwały, których pełna treść wraz z innymi pismami zostanie przesłana do wszystkich Przewodniczących kół terenowych, którzy winni z ich treścią zapoznać zarządy kół, jak również w miarę możliwości pozostałych członków.

inf. Biuro ZG