ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Spotkanie w Czarnem

Spotkanie w Czarnem

W dniu 17.04.2019r. odbyło się spotkanie z naszymi emerytami, oraz Wojska Polskiego i Policji. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, spotkanie było przygotowane przez KZEiR SW Koło Terenowe przy ZK w Czarnem . Gośćmi byli Pan Andrzej Rozrnek, Prezydent Federacji Stowarzyszenie Służb Mundurowych Zdzisław Czarneecki, sekretarz stowarzyszenia Bogumiła Łukasiewicz, Pan gen. Jan Pyrcak członek zarządu federacji, ppłk Romuald Dettner członek zarządu ZZWO, Prezes ZZWP w Słupsku.

inf/foto Ryszard Kowalczyk