ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Prezydium ZG

Prezydium ZG

Dnia 1.10.br. odbyło się Prezydium ZG, na którym przyjęto m.in.: Preliminarz Wydatków na 2020 rok, Dekalog Wyborczy KZEiR SW. Prezydium zaakceptowało uczestnictwo Związku jako współorganizatora Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Akademią Ignatianum w Krakowie obok takich uczelni jak SGGW w Warszawie i Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie. Jako czynni uczestnicy konferencji swoje wystąpienia bedą mieli koledzy z KT z:ZK Czarne, ZK Koszalin, ZK Lublin, ZK Łupków, ZK Sieradz, AŚ Olsztyn, ZK Wronki. Autorowi okładki naszej publikacji (J.Koszowi z ZK łupków) zaproponowano wystawę jego prac fotograficznych na uczelni.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyły:Dyrektor BE SW oraz st. spec. BKiS CZSW, omawiając zasady wykorzystania funduszu socjalnego, jego rozliczania i najczęściej popełnianych nieprawidłowości.
Uchwały Prezydium zostały przesłane Przewodniczącym KT.
inf. Biuro ZG