ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Zawody Strzeleckie w Słupsku

Zawody Strzeleckie w Słupsku

XI Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
W sobotę, 19 października 2019 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny „XI Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych”. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku. 
W Turnieju uczestniczyły przede wszystkim zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz zespoły Kół Terenowych KZEiR SW z Koszalina i Szczecinka.
Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Sportowego “Gryf Słupski” w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski.
Do zawodów stanęło 9 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie. Wszyscy zawodnicy z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki by osiągnąć wysokie lokaty. Walka była ostra i zacięta ale uczciwa.
Uczestnicy zawodów startowali w dwóch konkurencjach:
– strzelanie z karabinka sportowego,
– strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez cały zespół.