ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

ŚWIĘTO SŁUŻBY

ŚWIĘTO SŁUŻBY

Z okazji Święta Służby Więziennej w imieniu emerytów i rencistów zrzeszonych w KZEiR SW oraz własnym życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom sukcesów w realizacji zadań, spoczywających na naszej Służbie, jak również pomyślności w życiu osobistym. Wszystkim awansowanym i odznaczonym składam gratulacje.

Przewodniczący Zarządu Głównego
ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień