ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

III KONGRES PRAW OBYWATELSKICH

III KONGRES PRAW OBYWATELSKICH

W wypełnionej po brzegi sali audytoryjnej Muzeum Polin Adam Bodnar otworzył 13 grudnia 2019 r. III Kongres Praw Obywatelskich. Kongres obradował przez dwa dni. Był oparty na pomyśle obywatelskiej debaty na najważniejsze wyłowione przez RPO z wniosków przesyłanych do niego i ze spotkań regionalnych. Na Kongres przyjechało dwa tysiące uczestników z całego kraju i zagranicy, a także kilkuset panelistów. Kongres odbywał się po raz trzeci w Warszawie 13 i 14 grudnia. Współorganizatorem było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie, a gospodarzem – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
W Kongresie wzięli udział: obywatele i obywatelki, działacze i działaczki z całego kraju.
A także marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałkini Senatu Gabriela Stanecka-Morawska, min. Andrzej Dera reprezentujący Prezydenta RP, posłowie, minister Pawła Szrot
z Kancelarii Premiera, wiceprezes NSA Janusz Drachal, przedstawiciel Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Birgit van Hout – przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę, Philip Alston specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka, Vah Grigoryan – sędzia Trybunału Konstytucyjnego Armenii, byli rzecznicy praw obywatelskich: Ewa Łętowska i Adam Zieliński, Maciej Bobrowicz z Krajowej Rady Radców Prawnych i Jacek Trela z Naczelnej Rady Adwokackiej, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i inni przedstawiciele wspólnot samorządowych, ambasadorzy, przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych.