ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Wypłata Świadczeń Emerytalnych

Wypłata Świadczeń Emerytalnych

W związku z licznymi telefonami, dotyczącymi wypłaty świadczeń w maju br., przypominamy, że realizacja wypłat świadczeń jest dokonywana przez Biuro Emerytalne do 5 dnia każdego miesiąca, za który świadczenie przysługuje. Informacja ta zawarta jest również w przesłanej przez Biuro indywidualnej “Decyzji emerytalnej”.

Biuro ZG