ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Legitymacje rodzinne

Legitymacje rodzinne

 Poseł A. Ostrowski wystosował pismo do Pani Marszałek Ewy Kopacz w sprawie wydawania legitymacji rencisty przez osoby pobierające rentę rodzinną.