ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Pismo Podsekretarza Stanu MS

Pismo Podsekretarza Stanu MS

Pismo dotyczy wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia przez funkcjonariuszy-emerytów SW bez konieczności zdawania egzaminów.