ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Wypoczynek w Ośrodkach Wojskowych

Wypoczynek w Ośrodkach Wojskowych

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen Jacek Włodarski
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego. Emeryci SW mogą korzystać z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, jaka jest podana w ofercie “MON – DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH”,
szczegóły: www.rewita.pl