ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Informator

w załączeniu Informator Kancelarii Prawnej o zasadach odwołania się od decyzji zmniejszenia zaopatrzenia emerytalnego, wynikającego z Ustawy dezubekizacyjnej na stronie: do pobrania/pisma/fssm informator_a.karnicka

Wypoczynek w Ośrodkach Wojskowych

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen Jacek Włodarskipodpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego. Emeryci SW mogą korzystać z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, jaka jest podana w ofercie “MON – DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH”,szczegóły: www.rewita.pl

Pismo Podsekretarza Stanu MS

Pismo dotyczy wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia przez funkcjonariuszy-emerytów SW bez konieczności zdawania egzaminów.

Legitymacje rodzinne

  Poseł A. Ostrowski wystosował pismo do Pani Marszałek Ewy Kopacz w sprawie wydawania legitymacji rencisty przez osoby pobierające rentę rodzinną.

Wypłata Świadczeń Emerytalnych

W związku z licznymi telefonami, dotyczącymi wypłaty świadczeń w maju br., przypominamy, że realizacja wypłat świadczeń jest dokonywana przez Biuro Emerytalne do 5 dnia każdego miesiąca, za który świadczenie przysługuje. Informacja ta zawarta jest również w przesłanej przez Biuro indywidualnej “Decyzji emerytalnej”. Biuro ZG